Mimos - förebygger och behandlar platt skalle

Kudden fungerar genom att den tillåter en naturlig sovställning som då lindrar trycket på baksidan av huvudet.

Placera barnets huvud i mitten av kuddens hålrum och låt barnet sova på den så länge huvudet stannar i kuddens nedsänkning . Barnet kommer att vända huvudet från sida till sida vilket är väldigt bra eftersom man då minskar att barnet får en favoritsida att ligga på.
Använd Mimos Pillow för att minimera trycket och ge enhetligt stöd för spädbarnets huvud.