Bumbo - Babysitter

Bumbo baby sitter är en ny sorts babysitter som kan användas från 3-4 månaders ålder. Bumbo baby sitter hjälper barnen att bli stadiga och hålla huvudet själv. Bumbo baby sitter avlastar också huvudet om det har blivit platt eller skevt. Bumbo baby sitter rekommenderas av sjukgymnaster.