Första hjälpen

När ett barn råkar ut för en livshotande olycka är det avgörande att någon i
närheten kan första hjälpen . Den personen kan vara du. Så se till att du har kunskap innan det händer så att du vågar när det händer.