Nappar & Bitringar

Ekologiska nappar och bitringar från hevea i naturgummi utan  artificiella färgämnen. 

I hela hevea produktionskedjan har hänsyn tagits till ekologi och miljö.

Återvunnet och biologiskt nedbrytbara förpackningsmaterial.
Utan PVC, BPA, ftalater och artificiella färgämnen.
För att säkra god hygien innan nappen används första gången ska den läggas i kokande vatten i 5 minuter. Gör alltid ren nappen innan den används och kontrollera att bitdelen inte är skadad. 
På grund av såväl säkerhets- som hygienskäl bör nappen kasseras efter högst två månaders användning. När nappen inte används bör den placeras på en ren och torr plats, skyddad från direkt solljus och kontakt med en direkt värmekälla. När nappen inte används bör den förvaras i en försluten behållare.